Co si představit pod pojmem indukce?

Magnetická indukce je fyzikální vektorová veličina (prostorová a časová) udávaná v jednotkách Tesla, označovaná jako B a vyskytující se v elektromagnetickém poli. Ve světě fyziky je možno setkat se s indukcí v rotačních i lineárních elektromotorech, transformátorech, zařízeních pro bezkontaktní ohřev a dalších systémech využívajících působení magnetického pole jedné cívky na cívku druhou, případně působení magnetického pole cívky na kovové materiály. 

Z vybraného portfolia možností se naše společnost PEARTEC specializuje na průmyslové indukční ohřevy, kdy indukční ohřev je bezdotykový, založený na časové změně magnetické indukce.

Mezi zařízení, která jsou potřebná pro realizaci indukčních ohřevů lze zařadit především:

 • frekvenční měnič

 • induktor včetně řídícího systému na bázi PLC nebo PC

 • transformátor

 • chlazení

 • kondenzátorová baterie.

Za určitých okolností by bylo možné využít běžně dostupnou elektrickou sít s frekvenci 50 Hz,ovšem ta je k potřebným rychlostem ohřevů ve většině případů nepoužitelná.

Naše systémy indukčních ohřevů jsou podřízeny požadavkům zákazníků a jejich teplota se pohybuje od předehřevů cca 200-400°C až k teplotám tavení materiálu, tj. cca 1200 °C. V rámci tohoto, je potřeba zmínit také materiály, které je možné indukcí ohřívat. Při střední frekvenci se pracuje s feromagnetickými materiály, naopak při vysoké frekvenci se pak využívají nemagnetické, elektricky vodivé materiály. Pro tyto potřeby je také možné využívat sklo v jeho kapalné formě, neboť právě tak je elektricky vodivé.

Aplikace indukčních ohřevů

 • Kalení, žíhání, popouštění, tavení, ohřevy pro montáž na přesah a ohřevy pro ohýbání materiálů do požadovaných tvarů (uvedená technologie nahrazuje ohřevy technickými plyny či ohřevy v pecích)

 • Tavení skla

 • Speciální aplikace – např. indukční upínací systémy nástrojů na CNC strojích

Výhody indukčních ohřevů

 • řízená opakovatelnost -  využívá se zejména v sériových a hromadných výrobách

 • ekonomická efektivita - oproti přímým ohřevům technckými plyny a ohřevům v pecích

 • rychlost ohřevu - ohřev probíhá působením proudu uvnitř materiálu, nikoli vedením či sáláním

Poslední otázka tedy zní, jaký je rozdíl mezi domácí indkuční plotýnkou a průmyslovým zařízením. Tento rozdíl spočívá především v robustnosti a výkonu, ovšem neméně důležitá je také koncepce zařízení a dohled nad probíhajícím procesem.

 


Kontakt

PEARTEC s. r. o.

Morseova 1126/5
Plzeň
30100


Ing. Antonín Podhrázký, Ph.D.
+420 734 725 527

www.peartec.cz
www.rillfem.com